Friday, January 20, 2012

Persidangan Buku Antarabangsa 2012

Dianjurkan oleh Yayasan Pembangunan Buku Negara (YPBN) dengan kerjasama The Oxford Centre for Excellence (Oxcell) dan mendapat sokongan Kementerian Pengajian Tinggi, serta persatuan profesional industri buku negara pada:

Tarikh: 1 - 3 Februari 2012

Masa: 9.00 - 5.00 petang

Tempat: Dewan Tun Hussein Onn, PWTC Kuala Lumpur.

Tujuan utama persidangan ini adalah untuk mengenalpasti arah tuju industri buku Malaysia di samping memperkasa budaya membaca serta pengetahuan ekonomi di kalangan orang ramai untuk mereka membentuk rangkaian kerjasama dengan usahawan NGO dan karyawan buku tempatan dan antarabangsa khususnya dengan negara-negara jiran.

Persidangan ini menyentuh segala aspek dunia perbukuan yang sangat bermanfaat kepada para karyawan seperti penulis, penerbit, pengedar, penterjemah, toko-toko buku, perpustakaan, harta intelek dan hak cipta, lalu lintas buku, kampung dan kota buku, penganjuran pesta dan ekspo buku, institusi latihan, penyelidikan dan pembangunan dan seterusnya para pembaca buku yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat.

Tema

‘Buku Sumber Pengetahuan & Ekonomi Serantau’.

Objektif Persidangan

  1. Menggembleng seluruh sumber dan tenaga badan-badan profesional buku negara agar lebih kreatif dan produktif menghasilkan pelbagai produk bahan bacaan untuk pasaran tempatan dan antarabangsa.
  2. Mengenal pasti faktor, kaedah dan strategi untuk memaju dan memacu industri buku negara sebagai persediaan menghadapi status negara maju.
  3. Mengenal pasti dan berusaha menjalin kerjasama di kalangan pertubuhan dan badan-badan profesional buku tempatan, serantau dan antarabangsa.
  4. Mengenal pasti dan berusaha mendapatkan pengiktirafan pihak berwajib untuk menyokong dan memajukan industri buku negara.
  5. Mencadangkan dasar, strategi dan pelan tindakan bagi memperkasakan industri buku negara untuk pertimbangan pihak berwajib.

No comments:

Post a Comment