Thursday, November 4, 2010

Anugerah Buku Negara 2010 (ABN 2010)

Anugerah Buku Negara 2010 (ABN 2010) berhasrat mencapi objektif berikut:
  • Mengiktiraf serta menghargai mereka yang menjalankan aktiviti penerbitan buku.
  • Memberikan suntikan semangat kepada pemain industri sebagai galakan untuk terus menghasilkan buku yang berkualiti dan tidak tertumpu kepada buku-buku komersial.
  • Menjadi pemangkin kepada masyarakat untuk menghargai penulis, editor, pereka grafik, ilustrator, jurufoto dan para penerbit buku.
  • Menggalakkan supaya lebih ramai cendekiawan serta tokoh ilmuan menceburi bidang penerbitan buku.
No comments:

Post a Comment